Kantoor
VERSTRAETEN-VASTGOED BV | VERSTRAETEN-SYNDIC BV 

Peter VERSTRAETEN
Erkend vastgoedmakelaar (bemiddelaar en syndicus) (BIV BELGIE 500.197)
Bestuurder
Gespecialiseerd in het beheer van onroerende goederen (syndicus EN rentmeester)
Verhuur onroerende goederen

Sonia DEMEYER
Erkend vastgoedmakelaar (syndicus) (BIV BELGIE 508.824)
Bestuurder

Katelijne VAN COILLIE
Medewerkster (algemeen en financieel beheer mede-eigendom)

Nida ALTIN
Medewerkster (algemeen en financieel beheer mede-eigendom)

Wij beschikken over de nodige ERVARING en KWALIFICATIES teneinde de waarde van uw vastgoedpatrimonium in stand te houden, de kosten te beheersen en een belangrijk inkomen te vrijwaren (rentmeester) alsook om op de gepaste manier uw residentie te beheren (syndicus). Om steeds up-to-date te blijven is permanente bijscholing en het opvolgen van alle evoluties in de diverse vakdomeinen waarmee we in contact komen bij de uitoefening van ons beroep noodzakelijk.

De relatie met onze klanten worden ondersteund door de basiswaarden van ons kantoor:
 
1. Eerlijkheid
2. Integriteit
3. Professionalisme
4. Respect  

Aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen bij eventuele vragen/opmerkingen OF voor het aanvragen van een VRIJBLIJVENDE offerte.          

 
Onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaar (BIV) (toezichthoudende autoriteit) Luxemburgstraat 16B te 1000 BRUSSEL (het reglement van plichtenleer en de deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening werden goedgekeurd bij K.B van 29 juni 2018 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 31 oktober 2018). 
Bron: www.biv.be