SITUERING VAN HET DEELBEROEP

De titel vastgoedmakelaar heeft betrekking op twee aspecten: de makelaardij (verkoop, verhuur) en het BEHEER.

De vastgoedbeheerder is de persoon die zich bezighoudt (als zelfstandige en voor rekening van derden) met het het beheer van onroerende goederen:
  
De syndicus is het uitvoerend orgaan (verplicht) van de vereniging van mede- eigenaars en de mandataris van de mede- eigenaars die hij vertegenwoordigt in alle handelingen met betrekking tot het beheer van de gemene delen van een appartementsgebouw.
De rentmeester (privaat beheerder) beheert de goederen die hem/haar worden toevertrouwd voor rekening van de eigenaar die hij/zij vertegenwoordigt ten opzichte van de huurder en van derden.
 
De opeenvolgende huurwetgevingen voor private woningen (woninghuur) de handelshuur e.d zijn dermate complex en wijzigen zodanig snel dat een pand op een professionele wijze dient beheerd te worden door een specialist ter zake … DE RENTMEESTER.